Επιχειρηματική υπόθεση στο Schamann

138.000 EUR

Las Palmas de Gran Canaria

Εμπορικό κτίριο • 418 m² • Αναφ: 143891

Επιφάνειες

Διαβίωση418 m²

Las Palmas de Gran Canaria

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα