Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Barbudo, Πορτογαλία

69.500 EUR

Barbudo, Braga

Γραφείο • 76 m² • Αναφ: 15088294

Επιφάνειες

Διαβίωση76 m²

Braga

Barbudo

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα