Οικόπεδο προς αγορά σε Vila de Prado, Πορτογαλία

1.000.000 EUR

Vila de Prado, Braga

Οικόπεδο • 5547 m² • Αναφ: 15088049

Επιφάνειες

Διαβίωση5547 m²

Braga

Vila de Prado

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα