Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Loureira, Πορτογαλία

450.000 EUR

Loureira, Braga

Αποθήκη • 450 m² • Αναφ: 15088323

Επιφάνειες

Διαβίωση450 m²

Braga

Loureira

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα