Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Barbudo, Πορτογαλία

135.000 EUR

Barbudo, Braga

Κατάστημα • 120 m² • Αναφ: 15087926

Επιφάνειες

Διαβίωση120 m²

Braga

Barbudo

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα