Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Atiães, Πορτογαλία

1.000 EUR

Atiães, Braga

Κατάστημα • 183 m² • Αναφ: 15088391

Επιφάνειες

Διαβίωση183 m²

Braga

Atiães

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα