Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Barbudo, Πορτογαλία

370 EUR

Barbudo, Braga

Κατάστημα • 60 m² • Αναφ: 15087858

Επιφάνειες

Διαβίωση60 m²

Braga

Barbudo

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα