Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Barbudo, Πορτογαλία

220 EUR

Barbudo, Braga

Γραφείο • 28 m² • Αναφ: 15087895

Επιφάνειες

Διαβίωση28 m²

Braga

Barbudo

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα