Σπίτι προς ενοικίαση σε Sitges, Spain

795 EUR

Sitges

Ιδιοκτησία • 91 m² • Αναφ: 22000805

Χώροι

Εξωτερικοί χώροι στάθμευσης1

Επιφάνειες

Διαβίωση91 m²

Sitges

Αυλή
Ανελκυστήρας
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα