Οικόπεδο προς αγορά σε Castellbisbal, Spain

125.000 EUR

Castellbisbal

Οικόπεδο • 2066 m² • Αναφ: I-00SYGI-W-02EX5Y

Επιφάνειες

Διαβίωση2066 m²

Castellbisbal

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα