Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Puerto del Rosario, Spain

490 EUR

Puerto del Rosario

Γραφείο • 100 m² • Αναφ: AFV1120

Χώροι

Τουαλέτες1

Επιφάνειες

Διαβίωση100 m²

Puerto del Rosario

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα