Οικόπεδο προς αγορά σε L'Eliana, Spain

916.000 EUR

L'Eliana

Οικοδομήσιμη γη • 7229 m² • Αναφ: 826

Επιφάνειες

Διαβίωση7229 m²

L'Eliana

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα