Οικόπεδο προς αγορά σε Nogueira, Πορτογαλία

60.000 EUR

Nogueira, Viana do Castelo

Οικόπεδο • 2285 m² • Αναφ: 14695464

Επιφάνειες

Διαβίωση2285 m²

Viana do Castelo

Nogueira

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα