Κτίριο προς αγορά σε Πορτιμάο, Πορτογαλία

700.000 EUR

Πορτιμάο, Faro

Κτίριο • 717.49 m² • Αναφ: 14984538

Επιφάνειες

Διαβίωση717.49 m²

Faro

Πορτιμάο

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα