Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Olhos de Água, Πορτογαλία

99.500 EUR

Olhos de Água, Faro

Γκαράζ • 400 m² • Αναφ: 14517889

Επιφάνειες

Διαβίωση400 m²

Faro

Olhos de Água

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα