Οικόπεδο προς αγορά σε Vilar de Mouros, Πορτογαλία

38.000 EUR

Vilar de Mouros, Viana do Castelo

Οικόπεδο • 1350 m² • Αναφ: 14986111

Επιφάνειες

Διαβίωση1350 m²

Viana do Castelo

Vilar de Mouros

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα