Οικόπεδο προς αγορά σε Vilar de Mouros, Πορτογαλία

33.000 EUR

Vilar de Mouros, Viana do Castelo

Οικόπεδο • 1320 m² • Αναφ: 14986110

Επιφάνειες

Διαβίωση1320 m²

Viana do Castelo

Vilar de Mouros

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα