Οικόπεδο προς αγορά σε Caminha, Portugal

70.000 EUR

Caminha, Viana do Castelo

Οικόπεδο • 596 m² • Αναφ: 6090138

Επιφάνειες

Διαβίωση596 m²

Viana do Castelo

Caminha

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα