Οικόπεδο προς αγορά σε Queijada, Πορτογαλία

50.000 EUR

Queijada, Viana do Castelo

Οικόπεδο • 11145 m² • Αναφ: 11776876

Επιφάνειες

Διαβίωση11145 m²

Viana do Castelo

Queijada

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα