Οικόπεδο προς αγορά σε Arão, Πορτογαλία

91.000 EUR

Arão, Viana do Castelo

Οικόπεδο • 564.09 m² • Αναφ: 9308080

Επιφάνειες

Διαβίωση564.09 m²

Viana do Castelo

Arão

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα