Οικόπεδο προς αγορά σε Arão, Πορτογαλία

91.000 EUR

Arão, Viana do Castelo

Οικόπεδο • 600 m² • Αναφ: 11640787

Επιφάνειες

Διαβίωση600 m²

Viana do Castelo

Arão

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα