Οικόπεδο προς αγορά σε Arão, Πορτογαλία

104.000 EUR

Arão, Viana do Castelo

Οικόπεδο • 1204.41 m² • Αναφ: 9302263

Επιφάνειες

Διαβίωση1204.41 m²

Viana do Castelo

Arão

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα