Οικόπεδο προς αγορά σε Vilar de Mouros, Πορτογαλία

74.000 EUR

Vilar de Mouros, Viana do Castelo

Οικόπεδο • 4470 m² • Αναφ: 9510274

Επιφάνειες

Διαβίωση4470 m²

Viana do Castelo

Vilar de Mouros

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα