Οικόπεδο προς αγορά σε Arão, Πορτογαλία

74.000 EUR

Arão, Viana do Castelo

Οικόπεδο • 1714.56 m² • Αναφ: 9308086

Επιφάνειες

Διαβίωση1714.56 m²

Viana do Castelo

Arão

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα