Οικόπεδο προς αγορά σε Caminha, Portugal

65.000 EUR

Caminha, Viana do Castelo

Οικόπεδο • 1700 m² • Αναφ: 6091862

Επιφάνειες

Διαβίωση1700 m²

Viana do Castelo

Caminha

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα