Οικόπεδο προς αγορά σε Nogueira, Πορτογαλία

29.000 EUR

Nogueira, Viana do Castelo

Οικόπεδο • 432 m² • Αναφ: 6091044

Επιφάνειες

Διαβίωση432 m²

Viana do Castelo

Nogueira

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα