Οικόπεδο προς αγορά σε Vilar de Mouros, Πορτογαλία

150.000 EUR

Vilar de Mouros, Viana do Castelo

Οικόπεδο • 5000 m² • Αναφ: 6090216

Επιφάνειες

Διαβίωση5000 m²

Viana do Castelo

Vilar de Mouros

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα