Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Gouveia, Πορτογαλία

131.200 EUR

Gouveia, Guarda

Κατάστημα • 752 m² • Αναφ: 14322025

Επιφάνειες

Διαβίωση752 m²

Guarda

Gouveia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα