Οικόπεδο προς αγορά σε Πορτιμάο, Πορτογαλία

89.000 EUR

Πορτιμάο

Οικόπεδο • Αναφ: C0240-01819

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο320 m²

Πορτιμάο

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα