Οικόπεδο προς αγορά σε Πορτιμάο, Πορτογαλία

86.500 EUR

Πορτιμάο

Οικόπεδο • Αναφ: C0240-01818

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο309 m²

Πορτιμάο

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα