Οικόπεδο προς αγορά σε Arcozelo, Portugal

395.000 EUR

Arcozelo

Οικόπεδο • Αναφ: C0280-00271

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο16300 m²

Arcozelo

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα