Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Barcelona, Spain

550.000 EUR

Barcelona

Αποθήκη • 425 m² • Αναφ: 1046

Χώροι

Τουαλέτες3

Επιφάνειες

Διαβίωση425 m²

Barcelona

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής1983
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα