Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Barcelona, Spain

435.000 EUR

Barcelona

Αποθήκη • 417 m² • Αναφ: 697

Χώροι

Τουαλέτες3

Επιφάνειες

Διαβίωση417 m²

Barcelona

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής1983
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα