Διαμέρισμα προς αγορά σε Overveen, Netherlands

1.450.000 EUR

Overveen, Zeeweg,132

Διαμέρισμα • 5 δωμάτιο/α • 3 Κρεβ. • 143 m² • Αναφ: 71

Χώροι

Δωμάτια5
Υπνοδωμάτια3

Επιφάνειες

Διαβίωση143 m²
Εσωτερικό143 m²

Zeeweg,132

Overveen

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα