Οικόπεδο προς αγορά σε Palamós, Spain

440.000 EUR

Palamós

Οικόπεδο • Αναφ: CBR18717

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο1504 m²

Palamós

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα