Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Valencia, Spain

Τιμή κατόπιν ερωτήματος

Valencia

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 956 m² • Αναφ: LOCAL VALENCIA

Επιφάνειες

Διαβίωση956 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα