Κτίριο προς αγορά σε La Garriga, Spain

250.000 EUR

La Garriga

Εμπορικό κτίριο • 276 m² • Αναφ: 673

Χώροι

Τουαλέτες3

Επιφάνειες

Διαβίωση276 m²

La Garriga

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα