Κτίριο προς αγορά σε Palafrugell, Spain

299.000 EUR

Palafrugell

Εμπορικό κτίριο • 170 m² • Αναφ: L-006

Επιφάνειες

Διαβίωση170 m²

Palafrugell

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα