Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε El Pla del Penedès, Ισπανία

57.000 EUR

El Pla del Penedès

Φάρμα • Αναφ: 0071-00216

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο2299 m²

El Pla del Penedès

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα