Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Serra de Daró, Spain

105.000 EUR

Serra de Daró

Εμπορικοί χώροι • 521 m² • Αναφ: BT-002

Επιφάνειες

Διαβίωση521 m²

Serra de Daró

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα