Κτίριο προς αγορά σε Cesenatico, Italy

1.500.000 EUR

Cesenatico, via stradone 91

Βιομηχανικό κτίριο • Αναφ: 3310

Επιφάνειες

via stradone 91

Cesenatico

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα