Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Barcelona, Spain

795.000 EUR

Barcelona, Carrer de Llança

Φάρμα • Αναφ: 0016-00443

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο15000 m²

Carrer de Llança

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα