Κτίριο προς αγορά σε Las Palmas de Gran Canaria, Spain

680.000 EUR

Las Palmas de Gran Canaria

Εμπορικό κτίριο • 200 m² • Αναφ: 103

Επιφάνειες

Διαβίωση200 m²

Las Palmas de Gran Canaria

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα