Οικόπεδο προς αγορά σε Puçol, Ισπανία

275.000 EUR

Puçol

Οικόπεδο • 100 m² • Αναφ: I-00SAO8-W-02FNUP

Επιφάνειες

Διαβίωση100 m²

Puçol

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα