Οικόπεδο προς αγορά σε Vidreres, Ισπανία

79.000 EUR

Vidreres

Οικόπεδο • 913 m² • Αναφ: 590TE.P*

Επιφάνειες

Διαβίωση913 m²

Vidreres

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα