Κτίριο προς αγορά σε Puerto del Rosario, Spain

327.000 EUR

Puerto del Rosario

Εμπορικό κτίριο • 256.1 m² • Αναφ: FV3701

Επιφάνειες

Διαβίωση256.1 m²

Puerto del Rosario

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα