Οικόπεδο προς αγορά σε Palafrugell, Ισπανία

295.000 EUR

Palafrugell

Οικόπεδο • Αναφ: CBR17047

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο1272 m²

Palafrugell

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα