Οικόπεδο προς αγορά σε Σίτζες, Ισπανία

600.000 EUR

Σίτζες

Οικόπεδο • Αναφ: SIT17184

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο1204 m²

Σίτζες

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα