Οικόπεδο προς αγορά σε El Serrat de Latmella, Spain

95.000 EUR

El Serrat de Latmella

Οικόπεδο • 1316 m² • Αναφ: 562

Επιφάνειες

Διαβίωση1316 m²

El Serrat de Latmella

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα