Οικόπεδο προς αγορά σε Rates, Πορτογαλία

1.189.785 EUR

Rates, Porto

Οικόπεδο • 44653 m² • Αναφ: 13083841

Επιφάνειες

Διαβίωση44653 m²

Porto

Rates

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα